Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Welkom op de website van de Stichting Familiehistorie Westera Wilkens.
Wat vindt u hier allemaal?
Het onderzoeken van onze kwartierstaten levert niet alleen een stroom feiten op, maar er komen ook rare bijzonderheden, aardige weetjes en sterke verhalen voorbij. Een selectie daaruit treft u op deze pagina´s aan en de komende tijd zal dat doorgaan. Door het grootschalig scannen door vele archieven komen op plaatsen waar je het niet direct verwacht bijzondere vermeldingen tevoorschijn.

Als u wilt weten welke bronnen wij gebruikt hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

En vroeg of hij niet Jacobus Pouwer was, die dit toestemde, en die op zijne vraag wat hebt gij daar, maar dat hoef ik niet te vragen, want dat is te ruiken, het is teer, waar op Pouwer antwoordde Ja het is teer.
Proces-verbaal van 18 oktober 1828
Binnenkort op deze website:

Er zitten nogal wat criminelen tussen de voorouders in deze kwartierstaten. Niet alleen Jan Johannes Mihl moest voor het Provinciaal Gerechtshof in Groningen verschijnen (zie hiervoor Diefstal van twee schapen), ook Marchien Hindriks Drobe moest daar langs (zie Acht jaar tuchthuis). Maar er was ook wat met een lading erwten, en Roelf Tammes Suk komt in de gevangenis een bekende tegen...
Ook in Zeeland duikt een diefstal van een vaatje teer op, en vervolgens de gang naar de gevangenis in Gent.

Op deze website staan natuurlijk niet alleen verhalen over criminelen. Onder de titel 'Een pakje linnengoed voor de kinderen van Sambo' komt het leven van Louis Alons aan de orde, en binnenkort volgt nog het verhaal van een andere voorouder die onder de slaven geboren was.

In de archieven komt de volgende, ietwat verouderde tekst voor:
WILT GHI LEVEN IN RUST ENDE IN WILLE HOERET SIET ENDE SWIGET STILLE
Wat zou daarmee bedoeld worden, en waar staat die tekst op?

En de komende maanden wordt het verhaal van de turfdrager en huizenbezitter Hendrick Hendrickse Vesterinck (en de andere Vesteringen) verder uitgebreid.

De Kwartierstaat Westera en de Kwartierstaat Wilkens zijn ook te raadplegen op de website Genealogie Online.
Wilt u ons een berichtje sturen als u een fout ontdekt?
Laatst gewijzigd 01-07-2024

© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud