dV-41 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Diefstal van twee schapen

De voorouders in de Kwartierstaat Wilkens hadden het niet allemaal even breed. De armoede en ellende in de negentiende eeuw wordt goed zichtbaar in het gezin van Jan Johannes Mihl en Aaltje Huizinga.

In 1845 trouwde Jan Johannes Mihl met Trientje Jans Meijer, maar de aktes die voor dat huwelijk nodig waren, konden zij niet betalen. Al na een paar maanden werd hun zoon Johannes geboren, maar die overleed na vier dagen. Dochter Grietje overleed binnen een jaar, Elsien werd net twee jaar oud. Tot overmaat van ramp overleed de vrouw van Jan Johannes Mihl, Trientje, amper twee dagen na de geboorte van hun tweede zoon Johannes in 1850.

Bij het tweede huwelijk van Jan Johannes Mihl had hij weer een Certificaat van Onvermogen nodig, want ook toen konden hij  en de bruid Aaltje Huizinga de benodigde aktes niet betalen. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, van wie Anje bijna twee jaar oud werd, Grietje en Pieter haalden het eerste jaar nog niet.
De geboorte van hun tweede dochter Anje in 1856 werd niet aangegeven door de vader maar door de vroedvrouw, want Jan Johannes Mihl was ‘afwezig’.
'... aan hetwelk de voornaam van Anje gegeven zal worden; van welk kind ouders zijn Jan Johannes Mihl, daglooner, wonende te Andel, afwezig, en Aaltje Huizinga, deszelfs mede bij hem inwonende Ehevrouw te Andel.'
Een zoektocht in de archieven maakte al snel duidelijk waar deze ‘afwezigheid’ door veroorzaakt werd. Samen met Enne Freerks de Graaf was hij op 6 maart 1856 veroordeeld voor diefstal van vee in de weide.


Het vervolg van Jan Johannes Mihl voor het gerechtshof is te vinden op


Meer over Jan Johannes Mihl in de gevangenis op


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jan Johannes Mihl
geb. 14-05-1825 Baflo
overl. 18-04-1865 ‘t Zandt
zoon van Johannes Miel en Grietje Pieters Blaauw
geh. (1) 29-12-1845 ‘t Zandt
Trijntje Jans Meijer
geb. 29-08-1822 ‘t Zandt
overl. 01-11-1850 ‘t Zandt
dochter van Jan Alberts Meijer en Elsien Harms Ekenkamp

Kinderen:
1 Johannes
geb. 31-03-1846 ’t Zandt
overl. 04-04-1846 ’t Zandt
2 Grietje
geb. 10-05-1847 ’t Zandt
overl. 31-03-1848 ’t Zandt
3 Elsien
geb. 04-04-1849 ’t Zandt
overl. 28-06-1851 Baflo
4 Johannes
geb. 29-10-1850 ’t Zandt
overl. 15-05-1877 Winsum

Afstammingslijn
Jan Johannes Mihl
Aaltje Huizinga
Arend Mihl
Frouke Poel
Hendrik Mihl
Aaltje Posthumus
Harmannus Michiel Wilkens
Trijntje Mihl
geh. (2) 18-06-1853 Baflo
Aaltje Huizinga
geb. 06-01-1826 Baflo
overl. 02-06-1890 Baflo
natuurlijke doch niet erkende dochter van
Jantje Pieters Huizinga

Kinderen:
1 Arend
geb. 02-10-1853 Baflo
overl. 28-12-1934 Baflo
2 Anje
geb. 06-04-1856 Baflo
overl. 22-12-1857 ’t Zandt
3 Anje
geb. 07-10-1860 ’t Zandt
overl. 20-07-1927 Groningen
4 Grietje
geb. 10-04-1863 ’t Zandt
overl. 21-10-1863 ’t Zandt
5 Pieter
geb. 23-10-1864 ’t Zandt
overl. 28-07-1865 Baflo

Aaltje Huizinga
geh. (2) 10-11-1866 Baflo
Pieter Noot, weduwnaar van Trientje Jannes Graver
geb. 08-09-1825 Baflo
overl. 06-09-1893 Baflo
zoon van Willem Meinderts Noot en Geertruid Sikkes

Kinderen:
1 Jantje
geb. 30-12-1866 Baflo
overl. 08-11-1876 Baflo
2 Trijntje
geb. 30-12-1866 Baflo
overl. 13-03-1946 Usquert

© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud