dV-38 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Acht jaar tuchthuis

In 1861 verscheen er een kort bericht in de krant dat de Muntendammer M.D. door de veldwachter Bruins naar het huis van arrest in Winschoten was overgebracht. Deze M.D. werd verdacht van kindermoord.
Den 6 dezer is op last der Justitie door den brigad.-titulair der Rijksveldwacht T.J. Bruins, gestationeerd te Veendam, in het huis van arrest te Winschoten overgebragt M.D. uit Muntendam, verdacht van zich te hebben schuldig gemaakt aan kindermoord.
(Provinciale Drentsche en Asser courant d.d. 09-05-1861)

Een zoektocht in het archief van het Provinciaal Gerechtshof in Groningen leverde al snel een volledige naam op. Het ging om de weduwe Margien Hindriks Droper. De aanklacht was ‘kindermoord voor de eerste maal door de ongehuwde moeder gepleegd’.
Margien Hindriks Droper (in de kwartierstaat Westera staat ze vermeld als Marchien Hindriks Drobe) was in 1848 weduwe geworden. Haar echtgenoot Jan Deddes Wolthof overleed op 46-jarige leeftijd. Samen hadden ze twee kinderen, Hindrik en Martje, hun zoon Roelf was in zijn eerste levensjaar al overleden. Zes jaar na het overlijden van Jan Deddes Wolthof had ze nog een buitenechtelijk kind gekregen, dat ook Roelf heette.

De rechtzaak vond plaats achter gesloten deuren, staat te lezen in het proces-verbaal: de behandeling dezer zaak zal, met inbegrip der pleydooyen, om redenen van kieschheid met gesloten deuren plaats hebben.
Er wordt in dit proces-verbaal echter niet precies duidelijk wat er gebeurd is. Waarschijnlijk heeft een getuige opgemerkt dat zij geen kind had, terwijl ze wel zwanger geweest was. Er is geen geboorte- of overlijdensakte van het kind te vinden.

Marchien Hindriks Drobe werd op 11 september 1861 veroordeeld tot een tuchthuisstraf van acht jaar, die ze voor een groot deel heeft doorgebracht in de gevangenis in Woerden. Terwijl ze zelf in Woerden verbleef overleed haar buitenechtelijke zoon Roelf op elfjarige leeftijd. Roelf was in het gezin van haar broer Pieter Droper ondergebracht.
Na haar vrijlating keerde ze terug naar Muntendam en Zuidbroek, en trouwde nog twee maal. Eerst in 1870 met Jakob Oostindier, en na diens overlijden nog met Fokke Kalk.

Margien Hendriks Droper overleed in 1900 op 79-jarige leeftijd.
 
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud