dV-89 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Louis Alons


Vanaf 1766 woonde er in Sappemeer een op Curaçao geboren arbeider genaamd Louis Alons, over wie de laatste jaren al vele verhalen verteld zijn. Helaas bevatten die verhalen en artikelen ook vaak onjuistheden en halve waarheden, die gemakkelijk gekopieerd worden door andere (familie)onderzoekers. Zo is er in 2018 nog een masterscriptie gepubliceerd waarvan de onderzoeker overduidelijk niet goed genoeg heeft gezocht in de archieven en daardoor verkeerde conclusies trok.
Zie voor een aantal voorbeelden Beter zoeken.
Het wordt tijd dat de feiten over Louis Alons verzameld worden en op één centrale plek te vinden zijn.


Een pakje linnengoed voor de kinderen van Sambo

Louis Alons is twee keer getrouwd geweest, maar voor zijn eerste huwelijk was er al iemand die beweerde dat Louis de vader van haar kind was. Lees hier verder over de gezinnen van Louis Alons.
Bij overlijden was het beroep van Louis Alons arbeider. Vaak wordt hij echter aangeduid als koetsier. Lees hier verder over het beroep van Louis Alons en waar het te vinden is.

Alle publicaties over Louis Alons worden verzameld, en we speuren in archieven naar wat er allemaal over deze Louis te vinden is. De resultaten van dit onderzoek zijn op deze pagina’s te vinden. Onjuistheden worden niet vermeld, omdat die niet eenvoudig weer van internet verdwijnen.

Binnenkort is er nog meer te vinden over Louis, zijn moeder en oma.
Meer informatie over de families Star Lichtenvoort en Kock staat op de pagina's Een hoed vol.

Voor de exacte bronvermelding kunt u contact met ons opnemen.
De tijdlijn van het leven van Louis Alons, geplaatst naast de tijdlijn van Cornelis Star Lichtenvoort. Lees verder.
Louis Alons werd geboren op Curaçao, maar vertrok al op ongeveer elfjarige leeftijd naar Sappemeer. Samen met zijn moeder en de familie Star Lichtenvoort. Lees verder.
Zoals gezegd heeft Louis Alons van 1766 tot zijn dood in 1831 in Kleinemeer en Sappemeer gewoond. Grote en kleinere ontdekkingen in de archieven zijn te vinden in Kleinemeer en Sappemeer.

Over de mishandeling van Louis Alons en 'Oranje boven' op het Zuidlaarder Veen: Opstootjes.
Afstammingslijn
Louis Alons
Maria Harms Touwslager
Gerrit Jan Friskus
Louisa Helena Alons
Louis Gerrit Friskes
Harmke Vos
Hendrik Friskus
Trientje Suk
Christiaan Bodde
Gerritdina Friskus
Hendrik Nijmeijer
Trientje Bodde
Marchiena Wilhelmina Nijmeijer


Dag van het Kasteel
Op 10 juni 2019, de Dag van het Kasteel, werd er op Welgelegen in Kleinemeer aandacht besteed aan Louis Alons. Door Roberto Refos en Arnold Veeman werd een muzikaal verhaal verteld over Louis, de koloniale banden van Welgelegen en de familie Star Lichtenvoort.
Maar ook in een aantal recent verschenen boekuitgaven is er aandacht besteed aan Louis Alons. In de gids ´Sporen van het slavernijverleden in Groningen´ dat in 2016 verscheen, wordt een pagina aan Louis gewijd, en ook in de ´Gids Slavernijverleden Nederland´ uit 2019 komt hij voor. Het Historisch Jaarboek Groningen besteedde aandacht aan het Groninger slavernijverleden, en Barbara Henkes noemde in dat artikel uiteraard ook Louis Alons.
De nieuwe versie van "Sporen van het slavernijverleden in Groningen" verscheen in februari 2024 (vierde druk). De tekst hiervoor werd, na aanvullingen die wij aandroegen, volledig herzien.
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud