dV-85 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Uut Amsterdam

Een groot deel van de negentiende en twintigste eeuw woonden verschillende generaties Vestering in de provincie en stad Groningen. Voor 1820 waren de Vesteringen voornamelijk in Amsterdam te vinden. De eerste Vestering die naar het noorden trok, was Johannes. Samen met zijn broer Amilius Willem verliet hij op jonge leeftijd Amsterdam. Maar hoe raakten ze verzeild in Drenthe, en later in Groningen? En waarom kwam Johannes wat beter terecht dan zijn oudere broer? De komende maanden verschijnen op deze pagina's de antwoorden op die vragen.

In de afstammingslijn hiernaast is ook de naam te vinden van Gerrit Vestering, over wie 'De bediening van de centrale verwarming' al op deze website te vinden is.
'Turfdrager en huizenbezitter' gaat over het testament van Hendrick Hendrickse Vesterinck en een paar generaties erna. En op verschillende plekken in archieven duiken obligaties op die op naam staan van deze Hendrick Hendrickse Vesterinck.

Over het inkomen van de eerste Groningse Vestering, de al eerder genoemde Johannes, heeft de toenmalige koning een aantal keren moeten beslissen. Ook in het Nationaal Archief komt de naam Vestering dus diverse malen voor.
En het is misschien niet zo interessant, maar van één van de Gijsbertussen Vestering zijn alle data terug te vinden waarop hij de huur betaald heeft. Het Stadsarchief Amsterdam heeft heel wat verborgen schatten.

Zoals gezegd: binnenkort meer over de Vesteringen.


Afstammingslijn
Hendrick Hendrickse Vesterinck
Magdalena Gijsberts
Gijsbert Vesteringh
Elisabet Mateus
Gijsbert Vestering
Aleydis van Halen
Gijsbertus Vestering
Maria Cornelia van Zegveld

Johanna Alida Vestering
Johannes Vestering
Wemelina Smit
Johannes Franciscus Fredericus Vestering
Grietje Groeninga
Gerrit Vestering
Johanna Kamphuis
Johannes Franciscus Frederikus Vestering
Jantje Pieternella de Boer
Maria Geziena Helena Vestering
De nieuwe bediende van de Universiteitsbibliotheek in 1917 heette Gerrit Vestering. In 1942 vierde hij zijn 25-jarig jubileum, en over de viering daarvan is nog wel wat in de archieven te vinden.
Op het eerste gezicht lijkt er over de jong overleden Johanna Alida Vestering niet erg veel te vinden in de archieven. Wie iets verder kijkt, stuit nog wel op wat rariteiten.
Het lijkt op het eerste gezicht misschien een zwaar beroep, dat van turfdrager. Je zou ook niet verwachten dat je er vermogend van wordt, maar in de Kwartierstaat Wilkens komt toch een turfdrager voor die een drietal huizen aan zijn erfgenamen wou nalaten.
We hebben het hier over de Amsterdammer Hendrick Hendrickse Vesterinck.
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud