dV-47 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Familie Lichtenvoort - Star


Wilhelmus Lichtenvoort trouwde in 1739 in Groningen met Reinouw Gesina Star. Hij was toen vaandrig in het Regiment van Colonel Crommelin. Uit het huwelijk werden 13 kinderen geboren, die bijna allemaal in Groningen gedoopt werden. Cornelis Star werd gedoopt in Leeuwarden, en Wilhelmus Lichtenvoort was daar in die periode als 'Capitein onder 't LijfRegiment van Sijne Hoogheijt'.

Door de jaren heen is Wilhelmus Lichtenvoort opgeklommen tot luitenant-kolonel, zo is diverse keren in een 'Naamregister der heeren militaire officieren' terug te vinden.

 
In het doopboek van Groningen werd in oktober 1769 het 'onegte' kind van Hilligjen Tijssen op Monnikholm vermeld. Het lijkt op deze pagina's over de familie Lichtenvoort op het eerste gezicht misschien een rare vermelding, maar de vroedvrouw had over dit kind een verklaring afgelegd. De vader van dit buitenechtelijke kind zou zijn 'de overste Ligtenvoort'. En 'overste' is de aanspreektitel van een luitenant-kolonel. Het kind van Hilligjen Tijssen werd dan ook Wilhelmina genoemd.
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud