dV-40 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Een tobbetje voor zestig cents


Een kwartierstaat is niet alleen een simpele opsomming van namen en data. Achter deze namen zitten vele verhalen verscholen.
Zoals ook elders op deze pagina's vermeld wordt, zijn er diep verborgen in de archieven vermeldingen van voorouders te vinden die meer vertellen over het leven dat zij destijds leidden.

Diep verborgen dus. Een akte zoals hieronder, die tussen duizenden anderen verborgen zit in het archief van ene notaris Offerhaus, heeft uiteraard niet een post-it precies op de juiste plek bij een voorouder. Toch staat er een voorouder uit de Kwartierstaat Wilkens in deze akte vermeld.
De oplettende lezer had natuurlijk Remt P(ieters) Wold in de lijst ontdekt. Hij koopt hier bij een openbare verkoping oud hout voor 'vijftig cents'.

Maar deze Remt Pieters Wold komt vaker bij openbare verkopingen, zo is te lezen in het archief van notaris Offerhaus. Op 24 april 1838 worden er door de broodbakker Derk Jans Vos uit Farmsum roerende goederen verkocht, en Remt Pieters Wold haalt daar 'een tobbetje' voor een bedrag van zestig cent.
Op heden den vierentwintigsten April achttienhonderd achtendertig des namiddags ten twee uur, compareerde ten huize van Hillegien Elles te Farmsum, voor ons Meester Hermannus Johannes Offerhaus Openbaar Notaris residerende te Delfzijl, Kanton en Kwartier Appingedam, Provincie Groningen en in tegenwoordigheid der nagemelde en medeondergeteekende getuigen, Derk Jans Vos Broodbakker wonende te Farmsum, dewelke verklaarde voornemens te zijn om op heden na gedane bekendmakingen door het ministerie van ons Notaris ten bovengenoemden huize publiek te doen verkoopen een partij aldaar zich bevindende aan hem Comparant toebehoorende roerende goederen als huismeubelen en andere, edoch geene gouden of zilveren werken of horlogiën.
In de afbeeldingen hieronder volgen nog wat vermeldingen van Remt Pieters Wold. Hij kon van alles wel gebruiken, want hij kocht hier een onderbed, een partijtje hooi, een ijzeren ketel en hout.
Afstammingslijn
Remt Pieters Wold
Maria Wiebes Bakker
Wessel Kamphuis
Johanna Wold
Remke Kamphuis
Martje Luitjes
Gerrit Vestering
Johanna Kamphuis
Johannes Franciscus Frederikus Vestering
Jantje Pieternella de Boer
Maria Geziena Helena Vestering
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud