dV-35 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Stoof

In de archieven zijn vele aktes te vinden met nuttige informatie over het leven van voorouders. Een goede aanvulling daarop is de verzameling van miljoenen pagina’s gescande kranten.
Zo was er al bekend dat Johanna Barbera Schuur in 1920 overleden was in Winschoten. Ze werd achtenzeventig jaar. Volgens de overlijdensakte stierf ze op 24 januari om half vijf in de middag. Een doodsoorzaak wordt in de overlijdensaktes niet vermeld.
Leg je er vervolgens een aantal krantenberichten naast, dan wordt het verhaal toch wat anders. In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 28 januari valt te lezen:
"De 80-jarige vrouw van R. Bodde te Winschoten ging vroeg van het bed, legde het vuur aan en ging boven een stoof zitten. Om halfacht vonden de buren het met brandwonden overdekte lijk van de vrouw."

Volgens de overlijdensakte stierf ze om half vijf in de middag, in dit krantenbericht staat rond half acht in de ochtend.

De journalisten zijn het trouwens ook niet allemaal met elkaar eens. Zo meldde de Opregte Steenwijker courant: "Om half acht ontdekte de man, dat het woonvertrek vol rook was. Hij ging naar buiten en buren vonden het met brandwonden overdekte lijk van de vrouw."
Volgens de krant De Grondwet ging Roelf niet naar buiten, maar bleef op bed:  "De man bleef op bed. Buren vonden haar lijk."

Het blijft natuurlijk een tragisch geval. Het bericht uit de Grondwet, dat hiernaast vermeld staat, wist ook nog te melden dat het echtpaar een 'oneenig leeven'  had.

Dankzij deze krantenberichten is de doodsoorzaak van Johanna Barbera Schuur te achterhalen. Roelf Bodde overleed amper drie weken later, op 16 februari van hetzelfde jaar.
 
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud