Kleinemeer en Sappemeer - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kleinemeer en Sappemeer

Louis Alons

Over het leven van Louis Alons in Kleinemeer en omgeving is wel wat bekend, en tussen de letters door kun je ook nog wel wat te weten komen.
Zo staat er in de overlijdensakte van zijn tweede echtgenote Maria Touwslager, dat zij woonden in het huis getekend letter G nummer 39 in de gemeente Sappemeer. Zelf is Louis overleden in het huis met nummer 43. Bij de Volkstelling in 1825 staat Louis Alons dan weer vermeld bij nummer 45 in de zelfde wijk G. Het kan hetzelfde huis geweest zijn, met door de jaren heen een verschillend nummer.
Ook in 1811 is er al een vermelding in een akte over het huis van Louis Alons. Hij geeft op 16 december van dat jaar het overlijden aan van zijn buurmeisje Elisabeth, die woonde op nummer 3 in de al eerder genoemde wijk G.
Maar ook bij het Kadaster was Louis Alons bekend. In de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) staat als eigenaar van perceel B 384 Louis Alons, arbeider te Sapmeer.

Het betreft hier een kamer met heemstede aan de Heerenlaan in Sappemeer. Het zijn de beginjaren van het Kadaster, en het ging in de periode nog niet helemaal vlekkeloos. Dat verklaart ook waarom er geen aankoopakte van het huis te vinden is waarin Louis Alons genoemd wordt.

Binnenkort verschijnen de resultaten van een onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Sappemeer in die periode. Dan zal er meer duidelijk worden over het huis waarin Louis Alons met zijn gezin woonde.

Dankzij de doopsgezinde leraar Foeke Wigles Gorter, die in Sappemeer diende van 1790 tot 1836, weten we nog meer van Louis Alons (1) . In de zeer uitgebreide dagboeken van Gorter staat het volgende vermeld bij 18 juli 1827:

Met Abr. Gerrits ten Cate of Schaapje. Hier heb ik na het eten zittende om de hoek van de achterdeur, waar het pas warm en pas koel was, wel 3 uren denk ik in gesprek geweest met onderscheiden lieden. Als Louis die doorg[aans] met my instemde, met een oudachtig man, die vrij wat dweepachtig viel en met een schoonzoon van Abr en Anje, die meen ik hun oudste dochter heeft en in Slochter woont en die ook zo wat in die smaak viel, doch niet geheel onkundig was.

De Louis die hij hier bedoelde was Louis Alons, en we lezen hier dus dat Foeke Wigles Gorter op die bewuste zomerse dag in 1827 urenlang in gesprek is geweest met verschillende bewoners van Sappemeer en familieleden daarvan. Louis Alons was dan wel lidmaat van de hervormde gemeente in Sappemeer, maar blijkbaar voelde hij zich bij deze doopsgezinde leraar ook wel thuis: Louis, die doorgaans met mij instemde.

Diep verborgen in de archieven was er nog een vermelding van Louis Alons te vinden. Het was een gebeurtenis uit 1795, ergens op het Zuidlaarderveen.
En dit is meteen ook weer een voorbeeld van hoe er soms verkeerde conclusies getrokken worden door genealogen die niet ver genoeg zoeken. Hierover volgt later meer.

 

Datum:

Huis:

In:

16-12-1811

Nabij het huis get. Lett. G no. 3

Overlijdensakte buurmeisje Elisabeth Aaldriks Jager

16-07-1824

Huis get. Lett. G no. 39

Overlijdensakte Maria Touwslager

1825

Huis Lett. G no. 45

Volkstelling gemeente Sappemeer

ca. 1830

Kamer met heemstede aan de Heerenlaan in Sappemeer

08-05-1831

Huis get. Lett. G no. 43

Overlijdensakte Louis Alons


1.
Dop, Bert & Visser, Piet (Red.). Ernstige godsvrucht en gezond verstand. Een selectie uit de dagboeken van Foeke Wigles Gorter (1756-1836), leraar van de doopsgezinden in Sappemeer (p. 274). Hilversum: Verloren, 2010.

 
 
© 2003-2020 Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu