Gezinnen - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Gezinnen

Louis Alons

Louis Alons is twee keer getrouwd geweest, maar voor zijn eerste huwelijk was er al iemand die beweerde dat Louis de vader van haar kind was.


Louis Alons en Jantie Jans Boer van Hoogezand.

Uit deze relatie:
1. N.N., geboren Hoogezand 9/10 maart 1776.

De vroedvrouw Abram Gerrijts Wedw heeft angebragt dat Jantie Jans Boer woonagtig op Hogezand, tusschen den 9 en 10 dezer was verlost van een onegt kind, en zeide dat gen. Jantie Jans verklaarde de Vader daar van te zijn een Lowijs zijnde de knegt van de Heer Gezworen Ligtenvoort in ’t Kleinemeer.
Sappemeer den 12 Meert 1776.Louis Alons van Curaçao, trouwt (1) Sappemeer 19 september 1779 Hindrikje Luitjes van Sappemeer, begraven 08 juli 1799 te Sappemeer.Uit dit huwelijk:
1. Susanna Louis Alons, gedoopt Sappemee
r 19 september 1779, overleden Sappemeer 13 september 1859, trouwt (1) Sappemeer 20 maart 1803 Philippus Jans.
Susanna Louis Alons trouwt (2) Sappemeer 21 januari 1826 Gerrit Abrams ten Cate.

Doopboek Sappemeer, 19-09-1779:
Susanna een Dogter in onegte gewonnen van Hindrikje Luitjes: de Vader daer van zeijde zij te zijn Louis Aalons, een neger uijt Curaçao, die dit ook beleeden & haer getrouwt heeft.2. Luitje Alons, gedoopt Sappemeer 8 april 1781, overleden Sappemeer 14 februari 1849, trouwt (1) Veendam 27 december 1813 Grietje Meinderts Smit.
Luitje Alons trouwt (2) Sappemeer 4 februari 1830 Trientje Jans Hoekzema.
3. Cornelius Alons, gedoopt Sappemeer 12 oktober 1783, overleden Meppel 15 april 1813, trouwt Bourtange 16 april 1812 Alida Wilhelmina Beekhuis.
4. Maria Lowijs Alons, gedoopt Sappemeer 23 september 1787, overleden Slochteren 3 januari 1870, trouwt Siddeburen 23 februari 1814 Frank de Weeger.


Louis Alons, overleden Sappemeer 8 mei 1831, trouwt (2) Sappemeer 12 oktober 1799 Maria  Harms Touwslager, overleden Sappemeer 16 juli 1824.

Uit dit huwelijk:
1. Antje Louis, gedoopt Sappemeer 17 augustus 1800, overleden Sappemeer 23 september 1808.
2. Louisa Helena Alons, gedoopt Sappemeer 23 mei 1802 overleden Gasselte 22 augustus 1845, trouwt Sappemeer 13 maart 1829 Gerrit Jan Friskus.
3. Jan Alons, gedoopt Sappemeer 17 maart 1805, overleden Coevorden 8 november 1827.

 
© 2003-2019 Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu