Curaçao - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Curaçao

Louis Alons

De eerste vermelding van Louis Alons (voor zover nu bekend) staat in het testament van Maria Klingenburgh, opgemaakt op 2 augustus 1757. Deze weduwe van Jan Kock prelegateert aan haar kleindochter Maria Kock een viertal ‘negers’:
Nog prelegateert de Testatrice aan Maria Kock, dochter van wylen haaren zoone Willem Webb Kock, een Negerin Babbetje, beneffens haare dogter Sambo en deszelfs zoon Louis, en dogter Sebel.
Maria Kock trouwt eerst met Arnold Padtbrugge, vanaf 1758 eigenaar van plantage Rozentak, en na diens dood met Cornelis Star Lichtenvoort. Vlak voor vertrek naar Nederland verkopen Cornelis Star Lichtenvoort en Maria Kock de plantage aan Adriana Raphoen
, de weduwe Dirk van Uijtrecht. Er gaan wel een aantal ‘negers’ over naar de nieuwe eigenaar, Francisco, Thicco en Jacob,  maar de familie van Louis Alons is daar niet bij.
Louis Alons gaat net als zijn moeder en de familie Star Lichtenvoort-Kock op 28 juli 1766 op het schip van Jan Molenhouwer, de Vrouwe Anna, naar Nederland. Het is niet zeker of zijn zus of halfzus Anna daar ook al bij was, maar gelet op haar naam zou het kunnen dat zij geboren werd op het schip, of kort na aankomst in Nederland.
Ze arriveren op 23 oktober 1766 op Texel.

 
 

`Den 23 zyn binnen gekomen Jan Molenaar van Curacao, ...`

Oprechte Haarlemsche courant d.d. 25-10-1766Cornelis Star Lichtenvoort vergeet de achterblijvers niet. Vanuit Kleinemeer stuurt hij vlees naar de nieuwe eigenaars van de plantage Rozentak, en hij stuurt een stuk spek mee voor Babbetje, de oma van Louis Alons. Ook gaat er een pakje linnengoed mee voor de kinderen van Sambo.

Brief ‘ter geleide van een kasje waar in 2 Ribbe stukken, een stuk gerookt vleesch en een Ham, welke koop Uw Ed. met smaak mag consumeeren. Wij hebben ook in het zelve gedaan een Stuk Spek voor Babbetje en Martha jeden den helft en een pakje linnengoed voor de kinderen van Sambo, verzoekende de goedheid gelieve te hebben zulks aan dezelve ter hand te stellen.’


Het bevalt Sambo niet echt in het koude Nederland. Cornelis Star Lichtenvoort kondigt bij de heer Fiscaal Coerman aan dat hij Sambo en haar dochter Anna wil terugsturen naar Curaçao. Ook schrijft hij een begeleidend briefje klaar voor de kapitein, waarna Sambo (ze wordt in deze brief Susanna genoemd) met haar dochter Anna, begin oktober 1769 op het schip van kapitein Hanson terugkeert naar Curaçao.

‘Wij hebben geresolveert om Sambo met haar Dochter Anna te doen repatrieren, vermits die menschen ongewoon zijn om zich warm te kleeden, dus de koude niet wel kunnen verdragen, waar door wij in den winter weinig dienst van haar hebben. Wij nemen de vrijheid haar te recommandeeren.’  (…)
‘Louis zal ik by provisie noch hier houden.’


‘De Capitein Pieter Hanson. Brengster deezes is de Negerin Susanna met haar Dochter Anna, welk UEd. ingevolge overeenkomst met mijn oom de Heer Hulsebusch aan boord van UEd: Schip a Curacao zoude voeren. Recommandeere dezelve op ’t allerinstantelijkst in UEd. gunst. Hebben aan haar een pakket met brieven voor eenige goede vrienden op Curacao medegeeven dat in haar kist geslooten is, en aan UEd. door haar zal worden overhandigt.’   (…)    ‘Hebben aan mijn Oom de Heere Isaac Decker verzogt om aan UEd. de bedongene f 150 voor passagie van gemelde Negerin te voldoen.’

 
 

`en zyn uitgezeild P. Hansz. na Curacao´.

Oprechte Haerlemsche courant 03-10-1769I. Babbetje

Kinderen:
1. Sambo
(Susanna), volgt II
2. Sebel


II.
Sambo

Kinderen:
1. Louis Alons
, volgt op de pagina Gezinnen
2. Anna
3. N.N.
4. N.N.

 
 
 
© 2003-2019 Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu